20140204

Πάνω από 30 χρόνια για να γίνει βιώσιμο το χρέος

Πόσα χρόνια θα απαιτηθούν για να μπορέσει η Ελλάδα να ξεπληρώσει το δυσβάσταχτο, από κάθε άποψη, χρέος της;
Πόσα χρόνια θα απαιτηθούν για να μπορέσει η Ελλάδα να ξεπληρώσει το δυσβάσταχτο, από κάθε άποψη, χρέος της;
Με βάση του υπολογισμούς που έχουν γίνει, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο Μνημόνιο, η λύση του προβλήματος μετριέται σε… δεκαετίες.
Σύμφωνα με μέτριους υπολογισμούς (σσ δηλαδή, αν υπολογισθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της χώρας θα φτάσει στο 5%), θα απαιτηθούν περίπου 2,5 δεκαετίες κι αυτό όχι για να μηδενίσει το κοντέρ, αλλά για να διαμορφωθεί ο κρίσιμος δείκτης κάτω από το 80%, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Δηλαδή, στο ύψος εκείνο που θεωρείται το πρόβλημα διαχειρίσιμο.
Αν υποτεθεί ότι ο μέσος ρυθμός αύξησης της ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 3%, τότε, οι δεκαετίες φτάνουν κοντά στις 3,5. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, 35 χρόνια.
Όπερ σημαίνει ότι οι σημερινές, ενεργές ηλικίες, στη καλύτερη των περιπτώσεων, θα έχουν φτάσει σε … βαθιά γεράματα, για να δουν την χώρα να αποκαθίσταται δημοσιονομικά.
Το ζητούμενο δε είναι αν θα προλάβουν να το δουν κι αυτό. Γι' αυτό και στο υπουργείο Οικονομικών μιλούν για «μαραθώνιο» και όχι «αγώνα ταχύτητας», όταν μιλούν για το χρέος, ανεξαρτήτως των κυβερνήσεων που θα πάρουν την εξουσία στην χώρα, όλα αυτά τα χρόνια.
Πηγή: voria.gr