20140203

Οι άνδρες δεν διαβάζουν σωστά τα ερωτικά μηνύματα...


Tελικά οι άντρες δυσκολεύονται πολύ να αντιληφθούν την πραγματικότητα για τη σχέση τους με το αντίθετο φύλο...