20140623

Η κορυφαία στάση λεωφορείου στον κόσμο

Η αναμονή στη στάση λεωφορείου ποτέ δεν ήταν πιο γεμάτη από εκπλήξεις!