20140623

Σπάνιες εικόνες από χυτήριο σιδήρου το 1920

Μπορεί να ήταν κλεισμένες σε κουτιά για περίπου οκτώ χρόνια, αλλά οι εικόνες από τη ζωή στo πιο μεγάλο εργοστάσιο της Βρετανίας του 1920 αναμένεται να συμπεριληφθούν σε έκθεση φωτογραφίας για πρώτη φορά.


Οι εικόνες που δείχνουν τους εργάτες στην εταιρία «Leys» τη δεκαετία του 1920 αναμένεται να παρουσιαστούν στο φεστιβάλ φωτογραφίας του Derby που διεξάγεται από τις 8 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου του 2013. 

Η εταιρία έκλεισε το 1986 και το κτίριο κατεδαφίστηκε για να ανεγερθούν νέες εργοστασιακές μονάδες. 

Η Leys, η οποία άνοιξε το 1874, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα χυτήρια σιδήρου στην Ευρώπη. Οι εργάτες έφτιαχναν κατά κύριο λόγο εξαρτήματα αυτοκινήτων.