20140623

Οδηγείτε προσεχτικά ! Η ζωή έχει προτεραιότητα !

Το παρακάτω βίντεο αποτελεί μια υπενθύμιση σε όλους τους οδηγούς ... Προσοχή όταν οδηγείς ! Όταν οδηγείς πρέπει να είσαι εκεί και πουθενά αλλού ...
«Μην υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας» «Μην οδηγείτε όταν πίνετε» «Δέστε τη ζώνη σας» «Μην κρατάτε το παιδί στα γόνατά σας μέσα στο αυτοκίνητο» «Η ταχύτητα σκοτώνει» «Κρατάτε τις αποστάσεις» «Δέστε το παιδί στο πίσω κάθισμα» «Φορέστε το κράνος σας» «Μην προσπερνάτε χωρίς λόγο» «Μην οδηγείτε στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης» «Μην μιλάτε στο κινητό όταν οδηγείτε»
sldt