20140306

Η απόρρητη έκθεση με όλα τα οικονομικά δεδομένα για τις γερμανικές αποζημιώσεις [pdf]

Ελέω της επισκέψεως του Γερμανού προέδρου Γιοακίμ Γκάουκ στη χώρα μας, το θέμα που θα απασχολήσει περισσότερο από όλα είναι αυτό των γερμανικών επανορθώσεων-αποζημιώσεων...
και ειδικότερα η Έκθεση που οι Δημήτρης Παπαδημούλης και Μανώλης Γλέζος είχαν ζητήσει από τον Ευάγγελο Βενιζέλο στο τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και στη Βουλή αντίστοιχα, πλην όμως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών την χαρακτηρίζει… απόρρητη!
Σύμφωνα με όσα δημοσιεύει το real.gr ύστερα από ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Βασίλη Σκουρή, βάσει της Έκθεσης αποκαλύπτεται ότι η Ελλάδα δεν έχει διεκδικήσει ούτε τις πολεμικές αποζημιώσεις από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ταυτόχρονα διαβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει αποποιηθεί των αξιώσεών της.
Στα συμπεράσματα της Έκθεσης μεταξύ άλλων αναφέρονται:
Δεν προκύπτει ότι έχει καταβληθεί κάποιο ποσό για εξόφληση των απαιτήσεων της χώρας σχετικά με την αποπληρωμή του «κατοχικού δανείου». Από το αρχειακό υλικό δεν προκύπτει καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτες για υλικές ζημιές που υπέστησαν κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στις ιδιωτικές τους περιουσίες. Για τις απαιτήσεις από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο προκύπτει ότι έχουν καταβληθεί:
-115 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα για παροχές υπέρ Ελλήνων υπηκόων που εθίγησαν από εθνικοσοσιαλιστικά μέτρα δίωξης.
-4.800.000 γερμανικά μάρκα για αποζημιώσεις αφαιρεθέντων καπνών.
-Ποσοστό τουλάχιστον 0,93% για Επανορθώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Α΄ (Συμφωνία των Παρισίων του 1946-Μέρος 1).
Στο αρχειακό υλικό βρέθηκαν αναφορές με επιστημονική τεκμηρίωση, σύμφωνα με τις οποίες οι απαιτήσεις της χώρας μας από το «κατοχικό δάνειο» (ως ιδιάζουσα περίπτωση, η οποία αποτελεί συμβατική υποχρέωση) μπορεί να μην ενταχθεί στη γενικότερη ρύθμιση των γερμανικών Επανορθώσεων αλλά να επιδιωχθεί διακανονισμός στη βάση της συμφωνίας του Μαρτίου του 1942 (Ρώμη). Το θέμα αυτό χρήζει περαιτέρω εξέτασης από ειδικούς.
Κατοχικό δάνειο – έκθεση Λαμπρούκου
Η απόρρητη Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Έκθεση Λαμπρούκου, μετέπειτα γενικού διευθυντή του υπουργείου Συντονισμού και τότε στελέχους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, υπεύθυνου χειριστή των θεμάτων σχετικών με την όλη διαδικασία των προκαταβολών προς τα στρατεύματα κατοχής, μετέπειτα γενικού διευθυντή του υπουργείου Συντονισμού.
Σύμφωνα με την Έκθεση μέχρι τη 31/12/1941 είχε καταβληθεί στη χρηματοδότηση των αρχών κατοχής μέσω της τραπέζης της Ελλάδος το συνολικό ποσό των 20.061.086.000 δρχ. στο οποίο πρέπει να προστεθεί το ποσό των 1.733.918.700 μεσογειακών δραχμών που εν τω μεταξύ είχαν και αυτές αποσυρθεί και καταστραφεί.
Το ποσό αυτό που είχε διατεθεί για τις ανάγκες των αρχών κατοχής , αντιστοιχεί στο 45% περίπου του κυκλοφορούντος χρήματος. Υπενθυμίζεται ότι από 18/07/1941 με διαταγή του τότε υπουργού Οικονομικών κ. Γκοτζαμάνη όλες οι δημόσιες υπηρεσίες διατάχθηκαν, τα περιεχόμενα σε αυτές μάρκα κατοχής να μην κυκλοφορούν πλέον, αλλά να παραδίδονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είχε την υποχρέωση να αντικαθιστά τα κατοχικά χαρτονομίσματα με βάση νέες ισοτιμίες.
Σημειώνεται επίσης ότι σε σωρεία εγγράφων αποτυπώνεται η αγωνία για την αποσάθρωση της ελληνικής οικονομίας και τη δυστυχία των Ελλήνων, ιδιαίτερα όταν οι αρχές κατοχής επέβαλαν την αναγκαστική εξαγωγή ειδών διατροφής όπως λάδι, σταφίδα, καπνά κ.α.
Σύμφωνα πάντα με την Έκθεση, κατά το έτος 1942 συνεχίστηκαν με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς οι αξιώσεις και καταβολές δαπανών κατοχής. Έτσι για το πρώτο τρίμηνο του 1942 παραδόθηκαν τον Ιανουάριο στις γερμανικές αρχές 13.966.000.000 δρχ., στις ιταλικές αρχές 3.530.000.000 δρχ. και 448.920.000 μάρκα.
Με το υπ’ αριθμός 160 της 23ης Μαρτίου 1942 έγγραφο του πληρεξουσίου του Ράιχ για την Ελλάδα προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας καθορίζονται τα έξοδα κατοχής σε 1.500.000.000 δρχ.
Για τις πέραν του ποσού αυτού αναγκαίες καταβολές προς τις αρχές κατοχής θα εχρεώνετο ειδικός άτοκος λογαριασμός σε βάρος της γερμανικής και ιταλικής κυβέρνησης. Η ρύθμιση δε των καταβολών αυτών θα λάμβανε ρύθμιση αργότερα.
Τα καταβαλλόμενα ποσά προς τις αρχές κατοχής διαρκώς αυξάνονταν και η κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων της Τράπεζας της Ελλάδος συνεχώς μεγάλωνε εξαιτίας των μεγάλων αναλήψεων από τις γερμανικές και τις ιταλικές αρχές.
Οι τιμές αυξάνονταν και το ελληνικό δημόσιο ήταν υποχρεωμένο να προβαίνει σε αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων , να αυξάνει γενικά τις δαπάνες του και επομένως να συμβάλει και αυτό έστω με μικρότερο σχετικά ποσό, στην αύξηση της κυκλοφορίας του χρήματος.
Στις 30 Απριλίου του 1942 η κυκλοφορία ανερχόταν σε 79 περίπου δισ. Από τα οποία τα 47 δισ. αποτελούσαν προκαταβολές στις αρχές κατοχής, δηλαδή το 60% της συνολικής κυκλοφορίας.
1,6 πεντάκις εκατομμύρια δραχμές!
Για να καταδειχθεί η επικρατούσα οικονομική κατάσταση, η Έκθεση παραθέτει τα ακόλουθα στοιχεία:
Η νομισματική κυκλοφορία στις 31/3/1941 ανερχόταν σε 19,4 δισ. δρχ. Και στις 31/08/1942 σε 155,1 δισ. δρχ. Ο κρατικός προϋπολογισμός, έτος 1941, έκλεισε με έλλειμμα 13,5 δισ. δρχ. ,ενώ ο προϋπολογισμός του 1942 εκτιμάτο ότι θα έκλεινε με έλλειμμα 33,7 δισ. δρχ. Το εθνικό εισόδημα υπολογιζόταν για μεν το 1939 σε 50,9 δισ. δρχ. , για το έτος 1941 σε 23,5 δισ. δρχ. και για το 1942 κάτω από τα 10 δισ. δρχ.! Τα αιτούμενα ποσά των αρχών κατοχής κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1942 και οι αντίστοιχες καταβολές από την Τράπεζα της Ελλάδος είχαν τετραπλασιαστεί.
Από την αρχή της κατοχής και μέχρι το τέλος της διατέθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος προς τις αρχές κατοχής 1.618.001.572.837.299 δρχ. Εξ αυτών 87.811.216.671.480 ως έξοδα κατοχής και 1.530.190.356.165.819 ως πιστώσεις.
Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνεται η αξία των διαθέσιμων που «άρπαξαν» κατά την αποχώρησή τους τα γερμανικά στρατεύματα από τα υποκαταστήματα και πρακτορεία της Τράπεζας της Ελλάδος συνολικής αξίας 634.962.891.995.162 δρχ.
Σύμφωνα δε με την αναφερόμενη ως άνω Έκθεση του Ι. Λαμπρούκου οι απαιτήσεις που προέρχονται από τις καταβολές των πιστώσεων πέραν των «εξόδων κατοχής» υπολογιζόμενες σε χρυσές λίρες Αγγλίας , με βάση τη μέση κατά μήνα τιμή της ανέρχονται σε 13.124.864!
Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ ολόκληρη την απόρρητη έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους για το κατοχικό δάνειο, όπως δημοσιεύει το real.gr.