20140117

Τι κρύβεται μέσα στον στύλο ;

Τι κρύβεται μέσα σε αυτόν τον συνηθισμένο στύλο;