20121123

ΔΕΙΤΕ: Σπάζοντας το φράγμα του ήχου

Δείτε μια σειρά από υπέροχες φωτογραφίες πολεμικών αεροσκαφών, κυρίως, την στιγμή...
που σπάνε το φράγμα του ήχου.F/A-18FF-18F-22 RaptorF/A-18FSpase Shuttle AtlantisF-16 Fighting Falcon