20120829

Η πρώτη μαθήτρια των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Διάβασε πολύ. Αναγκάστηκε να ελαττώσει τα μαθήματά της στο μπαλέτο όμως οι κόποι της δικαιώθηκαν.

Περισσότερα