20120827

Μπορείτε να καταλάβετε τι συμβαίνει σε αυτή την εικόνα;

 Ωραία η φωτογραφία δεν λέμε, άλλα κάτι παράξενο συμβαίνει.
Μπορείτε να καταλάβετε τι; [kamikazi]