20120615

Οι εκλογές στο twitter

Μια εντυπωσιακή διαδραστική απεικόνιση των συζητήσεων που γίνονται στο Twitter για τις εκλογές (#ekloges και #ekloges12) σε πραγματικό χρόνο έχουν πλέον οι χρήστες του Διαδικτύου μέσω...
της σελίδας http://baas.gr/realtimegreece.

Μάλιστα η εφαρμογή δίνει διάφορες επιλογές προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να δει τα δεδομένα που τον ενδιαφέρουν από πολλές οπτικές γωνίες:

Banner View (εικονίδιο συζήτησης): Δείχνει τα top 5 groups με παρεμφερή tweets.

Timeline View (εικονίδιο ρολόι): Τοποθετεί τα tweets σε μια χρονοροή.

User View (εικονίδιο άνθρωπος): Παρουσιάζει ένα γράφημα με τους χρήστες που έγραψαν τα περισσότερα tweets για το hashtag.

Word View (εικονίδιο με τη λέξη word): Παρουσιάζει τους «θεματικούς κύκλους» που ξεχώρισαν στα tweets που περιείχαν το hashtag.

Source View (εικονίδιο μεγάφωνο): Παρουσιάζει τα «εργαλεία» που χρησιμοποιήθηκαν για να γραφτούν τα tweets.

Group View (Εικόνα ‘κύκλος σε κύκλο’): Τοποθετεί tweets με κοινές λέξεις μέσα σε μεγαλύτερους κύκλους.