20121110

Οι χρήστες παράνομων ουσιών πριν και μετά την χρήση


Όλοι γνωρίζουμε ότι οι παράνομες ουσίες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων.

Κυρίως εσωτερικά αλλά και εξωτερικά.
Σήμερα, σας παρουσιάζουμε παρακάτω την αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης των χρηστών.[tuned]
alt
alt
alt
alt
alt