20121122

Οι χειρότερες φωτογραφίες στο Facebook

Ήθελαν το αποτέλεσμα να έχει μια καλλιτεχνική αίσθηση, αλλά…


Οι χειρότερες φωτογραφίες στο Facebook (1)
Οι χειρότερες φωτογραφίες στο Facebook (2)
Οι χειρότερες φωτογραφίες στο Facebook (6)
Οι χειρότερες φωτογραφίες στο Facebook (7)
Οι χειρότερες φωτογραφίες στο Facebook (8)
Οι χειρότερες φωτογραφίες στο Facebook (9)
Οι χειρότερες φωτογραφίες στο Facebook (10)
Οι χειρότερες φωτογραφίες στο Facebook (11)
Οι χειρότερες φωτογραφίες στο Facebook (12)
Οι χειρότερες φωτογραφίες στο Facebook (13)
Οι χειρότερες φωτογραφίες στο Facebook (14)
Οι χειρότερες φωτογραφίες στο Facebook (15)
Οι χειρότερες φωτογραφίες στο Facebook (16)