20121129

Γυναίκα ακρωτηρίασε τα δάχτυλά της για να βάλει . . .

Μια γυναίκα αναγκάστηκε να παρει την απόφαση να κόψει τα δάχτυλά της ώστε να μπορέσει να βάλει
περισσότερα εδώ