20120625

Φωτογραφίες με το κινητό: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα

Πολλές φορές τραβάμε φωτογραφίες με το κινητό μας για να αποθανατίσουμε στιγμές ή πράγματα, ...
αλλά τελικά το αποτέλεσμα απέχει πολύ από τις προσδοκίες μας…

Φωτογραφίες με το κινητό: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (1)
Φωτογραφίες με το κινητό: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (2)
Φωτογραφίες με το κινητό: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (3)
Φωτογραφίες με το κινητό: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (4)
Φωτογραφίες με το κινητό: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (5)
Φωτογραφίες με το κινητό: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (6)
Φωτογραφίες με το κινητό: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (7)
Φωτογραφίες με το κινητό: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (9)
Φωτογραφίες με το κινητό: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (10)