20140424

Έχεις πηγάδι; Το δηλώνεις!

Μέχρι τις 15 Μαΐου όσοι έχουν πηγάδια πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο εθνικό μητρώο σημείων υδροληψίας (ΕΜΣΥ).

«Έχουμε απλοποιήσει τη διαδικασία, που περιλαμβάνει τη συμπλήρωση μίας απλής αίτησης και την κατάθεση της στο δήμο» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, τονίζοντας ότι «με το ΕΜΣΥ η χώρα αποκτά ένα σημαντικό ηλεκτρονικό εργαλείο που βοηθά στη χάραξη εθνικής πολιτικής για το νερό».
Η αίτηση για την εγγραφή στο ΕΜΣΥ γίνεται υπό τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς τη συνοδεία δικαιολογητικών, και αφορά τους χρήστες και ιδιοκτήτες σημείων υδροληψίας τα οποία αδειοδοτήθηκαν πριν την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι, και όλους όσοι δεν έχουν υποβάλει ποτέ σχετική αίτηση.
Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 οι ίδιοι χρήστες υποχρεούνται να έχουν προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της σχετικής άδειας χρήσης νερού.