20140328

Διαφωνεί με τη χορήγηση φαρμάκων ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος για τη χορήγηση φαρμάκων, μέσω άλλων καναλιών διανομής, εκτός των φαρμακείων, με αφορμή τις αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο και τονίζει ότι:
 

''Παρατηρώντας, όμως, τις ενέργειες που επιχειρεί να δρομολογήσει η πολιτεία, φαίνεται πως θα πρέπει για ακόμη μία φορά να θυμίσουμε πως ο ιατρός είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής και ο φαρμακοποιός είναι υπεύθυνος για τη σωστή χορήγηση της θεραπείας μέσα από τις οδηγίες του ιατρού, χωρίς παρεκκλίσεις και αλλαγές. 

Είναι απαραίτητο τα φάρμακα να χορηγούνται μέσα από τα φαρμακεία και όχι μέσα από άλλα κανάλια διανομής, όπως, επίσης, είναι απαραίτητο κανένα φάρμακο να μην χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή. Η πολιτεία οφείλει να φροντίζει για την τήρηση κανόνων ορθής λειτουργίας και την προστασία της δημόσιας υγείας''.