20140225

Πώς σχετίζεται η έντονη ερωτική επιθυμία με το υψηλό IQ;

Οι επιστήμονες έχουν βάσιμες υποψίες ότι το υψηλό IQ μπορεί να οδηγήσει στην έντονη σεξουαλικότητα του ατόμου.
Νέα έρευνα δείχνει ότι οι φοιτητές από τα κορυφαία πανεπιστήμια της ...