20131003

Μήνυμα αναγνώστη: Μια πόλη νεκρή...

Καλαμπάκα ώρα 8:00μμ στον πιο κεντρικό δρόμο...

Οδός Τρικάλων όλα κλειστά!

Αναγνώστης