20131023

Τώρα, θα κάνουμε εξήντα εννιά. Εντάξει; Ορίστε πως γίνεται…


Ο Βλάχος πάει στον οίκο ανοχής και ζητάει «κάτι τις πιρίιργου».

Πόσα πληρώνετε;», τον ρωτούν. «Ουόσα να νι!», λέει αυτός.
Του δίνουν, λοιπόν, μια εξ όλης και προόλης παχουλή, που κάνει τα περίεργα και του αλλάζει τα φώτα του βλάχου.
Τι καρεκλάτα, τι κόντρα παξιμάδια, κόλαση! Σε κάποια φάση, του λέει λοιπόν:
«Τώρα, θα κάνουμε εξήντα εννιά. Εντάξει; Ορίστε πως γίνεται…».
Παίρνει θέση και αρχίζουν. Καθότι, όμως, δεν είναι και… υπόδειγμα καθαριότητας η λεγάμενη, του βλάχου αρχίζει και του… βρωμάει.
Αντέχει ένα λεπτό, δύο, τρία και, μετά, σηκώνει το κεφάλι και λέει: «Να σι πω, μάνα μ . Ιπειδή δεν βουλεύουμι, σι
πειράζ πουλύ να προχωρήσουμι στου… ιβδουμήντα;».