20131012

Φάρσα για σπάσιμο νεύρων

Πώς αντέδρασαν οι οδηγοί;