20131014

Σε ποιό ραντεβού πρέπει να λέμε το «σ'αγαπώ»;


Σύμφωνα με την έρευνα λοιπόν στην οποία συμμετείχαν 100,000 άνθρωποι,...
το ''σ'αγαπώ'' πρέπει να το λέμε γύρω στο 14ο ραντεβού ή μετά από τουλάχιστον 6 εβδομάδες...

Φυσικά οι μελετητές τονίζουν ότι οι σχέσεις έχουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές...

Για να μείνει μαζί ένα ζευγάρι χρειάζονται τουλάχιστον 60 ραντεβού ή 30 εβδομάδες, υποστηρίζει η ίδια έρευνα...