20130921

Μοναδική αγγελία! Όποιος προλάβει...πρόλαβε!

Όποιος ενδιαφέρεται για δουλειά με μισθό 900€, 2- 10μμ, πενθήμερο και 1 μήνα καλοκαιρινή άδεια,...
ας επικοινωνήσει μαζί μου....
να ψάξουμε μαζί.