20130805

Η απάντηση του Πάνου Κιάμου για το σφραγισμένο μαγαζί

Ο Πάνος Κιάμος στην προσωπική του σελίδα στο Facebook αισθάνθηκε την ανάγκη να... αναφέρει σχετικά:

«Σχετικά με το περιστατικό που έλαβε χώρα στο κέντρο «SUMMER FIX» της Χαλκιδικής, όπως είναι προφανές, ουδόλως ευθύνομαι. Εν προκειμένω τήρησα, όπως πάντα κάνω και ως και εκ του νόμου οφείλω, τις απορρέουσες από την έγγραφη συμφωνία μου με την επιχείρηση υποχρεώσεις μου».