20130617

Γιατί οι γυναίκες χάνουν το ενδιαφέρον τους για το σεx;

Η απάντηση είναι πιο απλή από ό,τι νομίζατε.
Τι είναι αυτό που κάνει τις γυναίκες που έχουν σταθερές σχέσεις να χάνουν τη διάθεσή τους για σεx;