20130613

Τεστ. Πόσο πονηρό... μυαλό έχετε ; [photos]

Λένε ότι το ανθρώπινο μυαλό είναι πονηρό και γι' αυτό όταν βλέπουμε μία φωτογραφία η πρώτη ερμηνεία της είναι η πικάντικη...