20130601

Πέτρινο δάσος -- Μαγαδασκάρη “εκεί που δεν μπορείς να περπατήσεις ξυπόλυτος”

Το πέτρινο δάσος, ή “εκεί που δεν μπορείς να περπατήσεις ξυπόλυτος” όπως ....