20130617

Οι πρωτεύουσες της απιστίας

Οι κάτοικοι των πόλεων που είναι κέντρα εξουσίας...
και δη εκείνοι που έχουν επιτυχημένες καριέρες, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να απατήσουν τους συντρόφους τους!