20130612

Τ Ε Λ Ο Σ - Αυτό ήταν το τελευταίο καρέ της ΕΡΤ πριν πέσει το σήμα….

Αυτό ήταν το τελευταίο καρέ στην ΕΡΤ πριν πέσει το σήμα….


590_400a9ddcd49a2882f46641429500d18a