20130506

Πήγε να πάρει μία κόκα κόλα και έμεινε με αυτό που αντίκρισε... [φωτο]

Αυτός που τοποθέτησε τα μπουκάλια στο μηχάνημα είχε μία δουλειά να κάνει...και τα θαλάσσωσε...