20130525

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ: Αφού δεν υπάρχουν κάδοι . . .

Μετά την κίνηση του εμπορικού συλλόγου ιστορικού κέντρου Πρέβεζας να βάλει κάδους απορριμμάτων στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης την ημέρα Παγκόσμιας Καθαριότητας(Let's do it), 
. . . Εδώ για τη συνέχεια -->