20130509

Ανοίγουν 10.000 θέσεις στον τουρισμό! Πώς να τις διεκδικήσετε

Τον 2ον κύκλο επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης για νέους ηλικίας κάτω των 29 ετών ανακοίνωσαν πριν από λίγο τα υπουργεία Εργασίας και Τουρισμού.

Αφορά στην απασχόληση 10000 νέων με αμοιβή η οποία θα φτάνει έως τα 2700 ευρώ για πέντε μήνες απασχόλησης. Οι νέοι θα μπορούν να προσληφθούν σε ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία ακόμη και αεροπορικές εταιρείες. 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει άμεσα καθώς οι νέοι θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους έως τις αρχές Ιουνίου. Θα απασχοληθούν για πέντε μήνες καθώς το πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβανει:

- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
- Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον τουρισμό διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 5 μήνες
- Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης καταρτιζομένων
- Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη αμέσως μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης

Οι συμμετέχοντες θα εισπράττουν μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 400 ευρώ καθαρά για τις 80 ώρες της θεωρίας και ως επίδομα πρακτικής άσκησης:

• 2.000 ευρώ αν είναι υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

• 2.300 εκπαίδευσης αν είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι και νέες ηλικίας έως 29 ετών. Κάθε επιχείρηση μετά την λήξη της άσκησης θα παρέχει στον καταρτιζόμενο συστατική επιστολή και βεβαίωση.

Φορείς του προγράμματος είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί με το σύστημα «voucher» και οι αιτήσεις, οι οποίες ξεκινούν να υποβάλλονται από αύριο, θα αξιολογηθούν ηλεκτρονικά με βάσει ειδική μοριοδότηση.[fpress.gr]