20130415

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Κόρινθο

Μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, Γ. Δέδε, που τεκμηριώθηκε με διαδοχικές αυτοψίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας....
στα σημεία της ακτογραμμής της πόλεως της Κορίνθου όπου πρόσφατα εξελίχτηκαν έντονα διαβρωτικά φαινόμενα, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Π. Τατούλης, κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. 

O Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας δήλωσε ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο θα κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για τη σχετική μελέτη και τα αντίστοιχα έργα που είναι αναγκαία στη συγκεκριμένη περιοχή, για την προστασία των περιουσιών και της ασφάλειας των κατοίκων από το εντεινόμενο φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών.[troktiko]


00fwe2f1ew Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Κόρινθο