20130417

Νέο Κωσταλέξι στην Κρήτη


Δύο γυναίκες ζούσαν κλεισμένες σε σπίτι στο Ρέθυμνο, όχι κλειδωμένες αλλά υπό καθεστώς τρόμου από τον πατέρα τους.