20130413

Ωραία φωτογραφία όμως δες τι γίνεται δίπλα σου...

Του χάλασε την φωτογραφία χωρίς να το θέλει... 

Ωραία φωτογραφία όμως δες τι γίνεται δίπλα σου...