20130417

«Αποφύγετε τα νοσοκομεία σε Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία»


Για υπερτιμολογήσεις προειδοποιεί τους επίδοξους τουρίστες εφημερίδα του Βελγίου