20130306

Διαβάστε το συγκινητικό γράμμα ενός παιδιού προς τους συμμαθητές του


Είναι μερικές φορές που οι λέξεις όχι απλά είναι αρκετές αλλά φτάνουν στο να συμμεριστείς απόλυτα τις ανάγκες ενός παιδιού με ειδικές ικανότητες!