20130310

Είναι τρομακτικό να μπαίνεις σε ένα μαγαζί και να βλέπεις αυτό...

Δεν βρέθηκε κάποιος να το φτιάξει;;