20130216

Το ξέρατε πως αυτά τα πράγματα έχουν όνομα;;


Πράγματα για τα οποία όταν θέλουμε να μιλήσουμε λέμε να αυτό εδώ ή εκείνο που κάνει έτσι…