20130217

Αυτό είναι όλο το νερό που υπάρχει στον πλανήτη!


Πώς θα ήταν όλο το νερό της Γης αν το μάζευε κανείς σε μια σφαίρα;