20130220

Παγωμένη λίμνη «καταπίνει» αυτοκίνητο στο δευτερόλεπτο