20130111

ΚΑΝΟΝΙ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ!!!

Μετά τα Alex Pac αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα υπέβαλε η εταιρεία Sprider Stores.


Ανάλογο αίτημα υπέβαλε και η εταιρεία Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ.


Όπως επισημαίνεται στις σχετικές ανακοινώσεις των εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η υποβολή της αίτησης κατέστη αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της.