20130103

Η άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης... της ντροπής....

Από το 2005 μέχρι σήμερα η Θεσσαλονίκη κρατά σταθερά την πρωτιά ως η πιο μολυσμένη πόλη της Ευρώπης,...
καθώς η συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων ξεπερνά το όριο των 50 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο, που έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 208 μέρες τον χρόνο, όταν η Ε.Ε. υποδεικνύει ότι το όριο αυτό δεν πρέπει να ξεπερνιέται για περισσότερες από 35 μέρες τον χρόνο.

Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και τον θάνατο. Βασικές πηγές ρύπανσης και επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας έως τώρα ήταν τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα βαρέα πετρελαιοκίνητα οχήματα, οι κακο-συντηρημένοι καυστήρες των πολυκατοικιών και οι βιομηχανίες που λειτουργούν κοντά στην πόλη. Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και οι αλλαγές που επιφέρει επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των Θεσσαλονικέων.[seleo]