20121226

Οι ηθοποιοί του "Μόνος στο Σπίτι" όπως είναι σήμερα!

Βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές αντιλαμβανόμαστε πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος!
Όπως και να έχει είναι και θα παραμείνει για πολύ καιρό ακόμα μία κλασσική χριστουγεννιάτικη ταινία!