20121030

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: 11 δηλητηριώδη φίδια βρήκαν μέσα στο The Mall Athens και τα κατέσχεσαν!


Η μοναδική άδεια την οποία έφεραν ήταν αυτή της καταλληλότητας χώρου που εξέδωσε ο αρμόδιος Δήμος Αμαρουσίου, η οποία και ανακλήθηκε την ίδια ημέρα.

Έπειτα από τον επιτόπιο έλεγχο στις ειδικά διαμορφωμένες προθήκες όπου φιλοξενούνταν και εκτίθεντο  τα ερπετά, διαπιστώθηκε ότι κάποια από αυτά ανήκαν σε προστατευόμενα και απειλούμενα είδη της ελληνικής ερπετοπανίδας, τα οποία και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με το thebest.gr
Πρόκειται για 11 συνολικά φίδια που προέρχονται από τα είδη:
Οχιά (Vipera ammodytes)
Αγιόφιδο (Telescopus fallax)
Δενδρογαλιά (Hierophis gemonensis)
Σπιτόφιδο (Zamenis situla)
Σαπίτης (Malpolon monspessulanus)
Οχιά της Μήλου (Macrovipera schweizeri)
Λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata)
Όπως διαπιστώθηκε έπειτα από έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, οι διοργανωτές δεν έφεραν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας για την έκθεση. Επίσης δεν είχαν σχετική άδεια από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία ως όφειλαν, εφόσον επρόκειτο για ζωντανά ερπετά, ούτε άδεια από την υπηρεσία CITES.
Όλα τα φίδια παραδόθηκαν στο Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων για περίθαλψη και επανένταξη στους κατάλληλους βιότοπους. Έπειτα από τον έλεγχό τους, κρίθηκαν όλα υγιή και θα επανατοποθετηθούν στις περιοχές από τις οποίες περισυλλέγησαν  παράνομα.
Η Ομοσπονδιακή θηροφυλακή άσκησε δίωξη κατά της διοργανώτριας εταιρείας για τη μη έκδοση των απαραίτητων αδειών και κατά του φερόμενου ως ιδιοκτήτη των ερπετών για παράνομη σύλληψη και κατοχή προστατευόμενων ειδών της Ελληνικής ερπετοπανίδας.