20120920

Οι Άρχοντες της τεμπελιάς (pics)

Άνθρωποι που βαριούνται ακόμα και να κουνήσουν το μικρό τους δαχτυλάκι…
[otherside]

Άρχοντες της τεμπελιάς (1)
Άρχοντες της τεμπελιάς (3)
Άρχοντες της τεμπελιάς (5)
Άρχοντες της τεμπελιάς (7)
Άρχοντες της τεμπελιάς (8)
Άρχοντες της τεμπελιάς (9)
Άρχοντες της τεμπελιάς (11)
Άρχοντες της τεμπελιάς (12)
Άρχοντες της τεμπελιάς (13)
Άρχοντες της τεμπελιάς (14)
Άρχοντες της τεμπελιάς (16)
Άρχοντες της τεμπελιάς (17)
Άρχοντες της τεμπελιάς (18)
Άρχοντες της τεμπελιάς (19)
Άρχοντες της τεμπελιάς (20)
Άρχοντες της τεμπελιάς (21)
Άρχοντες της τεμπελιάς (4)