20120907

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα

Οι Κινέζικες κατασκευές μπορεί να φημίζονται για την πολύ γρήγορη ολοκλήρωση τους,..
αλλά όπως αποδεικνύουν και οι φωτογραφίες που ακολουθούν, πολλές φορές η ποιότητα δεν συμβαδίζει με την ταχύτητα.[otherside]

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (1)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (3)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (4)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (5)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (6)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (7)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (8)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (9)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (10)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (11)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (12)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (13)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (14)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (15)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (16)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (17)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (18)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (19)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (20)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (21)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (22)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (23)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (24)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (25)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (26)
Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη στη Κίνα (27)