20120903

Δημόσια τουαλέτα, δημόσιος κίνδυνος!


Τους βρήκαν στην ανάγκη!