20120725

Το πρώτο τηλεκατευθυνόμενο κυβερνο-σκαθάρι είναι πραγματικότητα (vid)

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, χρηματοδοτούμενοι από την Darpa,...
κατάφεραν να ελέγξουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό την πτήση τεχνολογικά βελτιωμένου εντόμου, κάνοντας χρήση ενός εμφυτεύματος που καθιστά δυνατή τη νευρική διέγερση του εγκεφάλου του, ώστε να μπορεί να ελέγχεται η κίνησή του.


Η Darpa χρηματοδοτεί κάθε είδους μελέτες και έρευνες που σχετίζονται με την παραγωγή κυβερνο-εντόμων και άλλων υβριδικών τηλεκατευθυνόμενων οργανισμών, τα οποία προορίζονται για αμυντική χρήση, ως μέσα παρακολούθησης και συλλογής οπτικοακουστικών δεδομένων.


Συγκεκριμένα, η έρευνα στρέφεται προς τρεις κύριες κατευθύνσεις: την παραγωγή υβριδικών εντόμων, την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου της κίνησής τους και την εύρεση τρόπων άντλησης ενέργειας από αυτά με σκοπό τη θέση σε λειτουργία για επαρκές χρονικό διάστημα του ενσωματώσιμου κυβερνητικού συστήματος πλοήγησης.