20120708

Δεν μπορούσε να ξεκολλήσει από τα στήθη της . . . ! Kαι με το δίκιο του ο άνθρωπος !


Kαι με το δίκιο του ο άνθρωπος !